Mitä eroa on DVD- ja Blu-ray-teknologialla?

Sekä DVD että Blu-ray ovat menetelmiä, joilla voidaan optisesti laservalon välityksellä sekä tallettaa että lukea tietoa optiselta levyltä. Myös molempien formaattien levyt ovat ulkoisesti samanlaisia, samoin kuin jo 80-luvulla markkinoille tullut CD-levy.

Lisää tilaa, lisää laatua

DVD- ja Blu-ray-teknologioissa on kuitenkin merkittäviä eroja, jotka liittyvät lähinnä tallennuskapasiteettiin. Koska Blu-ray käyttää nimensä mukaisesti sinistä (tai tarkalleen ottaen violettia) laser-sädettä, sen aallonpituus on lyhyempi, minkä ansiosta dataa pystytään tallentamaan levylle huomattavasti enemmän. Myös lasersäteen kohdistuspiste levyn pinnalla on Blu-ray-tekniikassa noin viidesosa DVD:n vastaavasta, minkä ansiosta levylle voi tallentaa dataa huomattavasti tiheämpään kuin muissa optisissa menetelmissä.Blu-ray-levyn tallennuskapasiteetti onkin yleensä vähintään 25 gigaa (yksikerroksinen) ja kaksi- tai useampikerroksissa levyissä tallennustilaa voi olla jopa 200 gigaa. Parhaimmillaan monikerroksisille DVD-levyille dataa mahtuu puolestaan hieman alle 20 gigaa, ja yksikerroksiselle DVD:lle 4,7 gigatavun verran.

DVD sinnittelee yhä

Jo DVD mullisti kuvanlaadun vanhaan VHS-tekniikkaan verrattuna, ja DVD-kuva onkin laadultaan selkeästi analogista VHS-kuvaa parempaa. Blu-rayn kuvanlaatu toi kuitenkin videokuvan 2000-luvulle HD- eli High Definition –teräväpiirtotekniikan myötä.Vaikka Blu-raysta on vähitellen tullut uusi videoelokuvien standardi, DVD:t eivät kuitenkaan ole syrjäytymässä yhtä nopeasti kuin VHS-kasetit aikanaan. Syitä tähän on useita: esimerkiksi monien käyttäjien mielestä DVD:n laatu on heille ”täysin riittävä”. Näyttää myös siltä, että Blu-ray-teknologiakin on jäämässä esimerkiksi internetin ja pilvipalvelujen jalkoihin. Ja vaikka Blu-ray-levyn 25 gigan tallennuskapasiteetti kuulostaakin paljolta, on hyvä muistaa, että nykyisille flash-USB-muisteillekin pystyy tallentamaan jo ainakin 64 gigaa.